POLITYKA PRYWATNOŚCI 

obowiązująca w KB Szyszkowska Kozłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie – właścicielem marki RegeneriS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli jesteś naszym pacjentem/klientem, administratorem Twoich danych jest K.B Szyszkowska Kozłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/20, 20-538 Lublin. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez K.B Szyszkowska Kozłowicz Spółka Jawna możesz skontaktować pod adresem e-mail: regeneris@op.pl

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Wszystkie dane osobowe, które uzyskujemy od Ciebie podajesz nam dobrowolnie. Są to dane niezbędne do zrealizowania umowy/usługi.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

W celu rejestracji potrzebujemy następujący danych: imię, nazwisko, płeć oraz data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać poproszony o podanie swojego imienia – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy z K.B Szyszkowska Kozłowicz Spółka Jawna. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość).

CEL PRZETWARZANIA (PODSTAWA PRAWNA)

– zrealizowania umowy polegającej na wykonaniu wybranego przez Pana/Panią zabiegu kosmetycznego zawartego w naszej ofercie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu zabiegu kosmetycznego, przypomnieć Ci o tej wizycie, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad klientem/pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami)

– jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw)

– jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

– możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności Instytutu REGENERIS taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude)

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Twoje dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

ZASADNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia usługi.
Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia usługi, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez e-maila, czy odwiedzisz nas w gabinecie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec K.B Szyszkowska Kozłowicz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez e-maila, bądź odwiedź nas w gabinecie. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Kiedy wejdziesz na nasza stronę, zauważysz informację o stosowaniu plików cookies, czyli krótkich informacji tekstowych. Możesz zmienić ustawienia w komputerze lub usunąć pliki cookies. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz informację jak możesz to zrobić. Pamiętaj jednak, że to może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron, które stosują cookies.

Niektóre cookies są usuwane zaraz po zakończeniu sesji przeglądania, inne są przechowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu.

Dodatkowo na stronie internetowej dokonujemy pomiarów (licznik odwiedzin strony), które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom.

Facebook

Korzystamy też z narzędzi marketingowych Facebook w celu kierowania do użytkowników, w tym do Ciebie, spersonalizowanych reklam. W tym przypadku wykorzystujemy pliki cookies Facebooka, a Ty możesz zdecydować i zmienić to w ustawieniach, czy chcesz korzystać z plików cookies Pixela Facebooka. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tzn. nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Pokazują jedynie, jaki działania na stronie podjąłeś.. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. O polityce prywatności Facebooka możesz przeczytać
tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Google. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę ( również w przypadku ,gdy nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli klikniesz w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Więcej o polityce prywatności i celu przetwarzania Twoich danych możesz się dowiedzieć pod linkiem:

Facebook   –facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Google   –https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.