KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJĄCA

w firmie KB Szyszkowska Kozłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie – właścicielem marki RegeneriS

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KB Szyszkowska Kozłowicz spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/20 , 20-538 Lublin.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • zrealizowania umowy polegającej na wykonaniu wybranego przez Pana/Panią zabiegu kosmetycznego zawartego w naszej ofercie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b   –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu zabiegu kosmetycznego, przypomnieć Ci o tej wizycie, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad klientem/pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami).
  • jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
  • jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
  • w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na newsletter dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

3) Jeżeli jesteś naszym klientem i twoje dane osobowe były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń to będą one archiwizowane do momentu przedawnienia roszczeń.  Okres przedawnienia roszczeń wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

4) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym a także niezbędnym do zawarcia umowy.

7) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest KB Szyszkowska Kozłowicz spółka jawna z siedzibą w Lublinie, występująca pod marką Instytut RegeneriS.

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za konsultację i/lub poradę medyczną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, oparty o standardowo występujące przypadki i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W każdym przypadku, osoby zainteresowane usługami Instytutu RegeneriS, powinny zasięgnąć konsultacji medycznej/dietetycznej/kosmetologicznej/fizjoterapeutycznej w Instytucie. Jakiekolwiek treści informacyjne zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia.

Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Instytutu RegeneriS kopiowane i wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Wszelkie materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi.

Podany na stronie cennik usług ma charakter orientacyjny. Z uwagi na indywidualny charakter większości zabiegów ostateczny koszt ustalany jest podczas konsultacji medycznej/fizjoterapeutycznej/kosmetologicznej/dietetycznej. Ceny obejmują kompleksowy koszt zabiegów wykonywanych przez wysoko wykwalifikowany, doskonale wyszkolony personel, przy użyciu kosmetyków cenionych światowych producentów.  Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Klauzula informacyjna

Kontakt

ul. M. Teresy z Kalkuty 18 lok. 20

20-538 Lublin

E: regeneris@op.pl

T: +48 570 081 500

godziny otwarcia

poniedziałek – piątek.: 8.00-20.00

sobota: 8.00-15.00

Znajdziesz nas